Skip to content

REGLAMENT

Article 1

L’Ajuntament de Salou organitza la Mitja Marató de Salou amb la direcció tècnica de Running Solutions.

Article 2

La prova es disputa sobre un recorregut de 21.097m i 10.000m. Circuit mesurat i

certificat per Running Solutions.

Article 3

Poden prendre part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense

diferència de nacionalitat o sexe, sempre i que s’hagin inscrit

correctament, tant en temps com en forma.

L’edat mínima per a participar és de 16 anys. En cas de menors de 18

anys, és necessària l’autorització expressa per escrit del pare/mare o

tutor/a.

Per a una sortida ordenada, els participants procuressin col·locar-se tenint en compte

la seva condició física o dificultats. No està permès la

participació amb patins o similars.

Cada participant pren part de la carrera sota la seva responsabilitat i ha de

disposar d’un nivell de condició física i de salut suficient per a

enfrontar-la.

L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil segons la

legislació vigent. Tots els participants no federats disposaran d’una

assegurança d’accidents contractat per l’organització.

Article 4

La sortida serà en l’horari que figuri en el programa de la pàgina web. El temps màxim per a completar el recorregut serà de 2 hora i 20 minutos.

El dorsal i el xip es podran recollir en el dia i horari indicat en el programa de la pàgina web en el Pavelló municipal de Salou 

Es recomana acudir el dissabte a 1a hora per a evitar acumulacions de

corredors abans de l’inici de la prova.

Article 5

Les dates i preus de les inscripcions són els publicats en la web de la

carrera www.mitjadesalou.com

En cap cas es retornarà el preu de la inscripció als participants que no hagin contractat l’assegurança de modificació de dades i devolució. 

L’assegurança de Modificació de Dades i devolució garanteix un 100% de devolució (menys preu segur i gestió plataforma) a tots els participants que ho tinguin i vulguin fer qualsevol canvi o sol·licitar devolució previ al dilluns de la setmana de competició. També podran canviar talla samarreta, traspassar dorsal, canviar distància… ELS PARTICIPANTS QUE NO TINGUIN L’ASSEGURANÇA DE 2€ NO PODRAN FER CAP TIPUS DE CANVI NI DEVOLUCIÓ EN CAP CONCEPTE.

No s’admeten canvis d’un participant per una altra persona, tampoc per

un altre membre del seu Club.

Les inscripcions en línia es tancaran el dimecres de la setmana de carrera a les 23.59 o

a arribar al límit d’inscrits.

Article 6

El cronometratge es realitzarà mitjançant un sistema de xip, registrant el

temps de sortida i arribada. L’ús incorrecte del xip implicarà no aparèixer

en la classificació oficial de la prova.

El dorsal ha d’anar col·locat en la part davantera de la samarreta ben

visible, en cas contrari, serà motiu de desqualificació.

En cap cas es permetrà córrer la carrera sense dorsal.

El recorregut del circuit i els punts quilomètrics estaran degudament

senyalitzats i hi haurà avituallament en el quilòmetre 5,11,16.

La prova NO compta amb servei de guarda-roba. L’organització no es

responsabilitzarà dels possibles robatoris.

Article 7

S’estableixen les següents categories:

SUB 25 M: de 16 a 25

SÈNIOR M de 26 a 39 anys
M40: de 40 a 49 anys
M50: de 50 a 59 anys
M60: de 60 anys cap endavant

SUB 25 F: de 16 a 25 anys

SÈNIOR F de 26 a 39 anys

F40: de 40 a 49 anys
F50: de 50 a 59 anys
F60: de 60 anys cap endavant

Trofeu als tres primers masculins i femenins de la general i 1r + 1a de cada categoria.

Els premis no seran acumulables.

La no recollida del trofeu durant el lliurament de premis posterior a la carrera suposarà la pèrdua del dret a reclamar-lo.

Article 8

El participant té el deure de conèixer el recorregut de la carrera i

respectar-lo.

Tota persona que incompleixi la normativa de l’organització serà retirada de

la classificació oficial.

El fet d’inscriure’s implica l’acceptació d’aquest reglament i el

compromís de no avançar-se en el moment de la sortida, cobrir el recorregut

complet i respectar als altres participants, així com el personal auxiliar

implicat en l’organització.

Article 9

Les classificacions de la carrera es publicaran en la web, en les 24h

posteriors a la carrera. Posteriorment es penjaran les fotos de la carrera.

Article 10

L’organització disposa d’un servei d’ambulàncies.

Article 11

Desqualificacions: el servei mèdic de la competició i el director tècnic

estaran facultats per desqualificar i retirar durant la prova:

1. Qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic.

2. Tot atleta que no realitza el recorregut complet.

3. L’atleta que doble o manipuli el dorsal.

4. L’atleta que manifesti un comportament no esportiu o reiteri en

protestes davant de l’organització al marge del que està

estipulat en l’article 13 d’aquest reglament.

Article 12

Les reclamacions relatives a la classificació s’hauran de presentar per

escrit al Comitè Organitzador dins de les 48 hores posteriors a la

carrera.

Article 13

Els participants autoritzen els organitzadors de l’esdeveniment a l’enregistrament

total o parcial de la seva participació, mitjançant fotografies, pel·lícules,

televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i les

cedeixen per a la seva utilització divulgativa i/o informativa que l’organització

consideri oportuna exercir, sense cap límit temporal.

L’atleta, pel simple fet de participar en aquesta prova, accepta aquest

Reglament. La seva interpretació i tot el que no quedo expressament

regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora o el jutge de carrera.

Article 14

Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova són els designats per

l’organització. Aquesta totalment prohibit seguir els corredors amb cotxe,

moto o bicicleta, pel perill que això pot suposar per als atletes i els

espectadors.

Article 15

L’organització es reserva el dret d’inscripció.