Skip to content

REGLAMENT

Article 1

El dissabte 12 de març de 2022, l’Ajuntament de Salou organitza la Mitja Marató de Salou amb el suport tècnic de Sport No Limit.

Article 2

La prova es disputa sobre un recorregut de 5.000, 10.000 i 21.000 m. Circuit mesurat i certificat per Sport No Limit.

Article 3

Poden prendre part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense diferència de nacionalitat o sexe, sempre i que s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma.

L’edat mínima per participar és de 16 anys. En cas de menors de 18 anys, és necessària l’autorització expressa per escrit del pare/mare o tutor/a.

Per a una sortida ordenada, els participants procuraran col·locar tenint en compte la seva condició física o dificultats. No està permès la participació amb patins o similars.

Cada participant pren part de la cursa sota la seva responsabilitat i ha de disposar d’un nivell de condició física i de salut suficient per enfrontar-la.

L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent.

Tots els participants no federats disposaran d’una assegurança d’accidents contractada per l’organització. Per fer ús de les cobertures de l’assegurança d’accidents serà necessària l’autorització per part de l’asseguradora. L’organització no es farà càrrec, en cap cas, de l’assistència mèdica rebuda per qualsevol participant sense l’autorització pertinent.

Article 4

La sortida serà a les 16h. El temps màxim per completar el recorregut serà de 2 hora i 20 minuts.

El dorsal i el xip es podran recollir el dissabte 21 de març a partir de les 14:30 a la Plaça de les Comunitats Autònomes de Salou.

Article 5

Les dates i els preus de les inscripcions són els publicats a la web de la cursa www.mitjadesalou.com

En cap cas es retornarà el preu de la inscripció.

No s’admeten canvis d’un participant per una altra persona, tampoc per un altre membre del seu Club.

Les inscripcions online es tanquen el dilluns 8 de març a les 23:59 o fins arribar als 1.000 inscrits.

Article 6

El cronometratge es realitza mitjançant un sistema de xip, registrant el temps de sortida i arribada. L’ús incorrecte del xip implicarà no aparèixer en la classificació oficial de la prova.

El dorsal ha d’anar col·locat a la part davantera de la samarreta ben visible, en cas contrari, serà motiu de desqualificació.

En cap cas es permetrà córrer la cursa sense dorsal.

El recorregut del circuit i els punts quilomètrics estan degudament senyalitzats i hi haurà avituallament a la meta per als participants.

La prova compta amb servei de guarda-roba. L’organització no es responsabilitza dels possibles robatoris.

Article 7

S’estableixen les següents categories:

Trofeu als tres primers masculins i femenins de la general. Els premis no seran acumulables.

La no recollida del trofeu durant el lliurament de premis posterior a la cursa suposarà la pèrdua del dret a reclamar-lo.

Article 8

El participant té el deure de conèixer el recorregut de la cursa i respectar-lo.

Tota persona que incompleixi la normativa de l’organització serà retirada de la classificació oficial.

El fet d’inscriure implica l’acceptació d’aquest reglament i el compromís de no avançar-se al moment de la sortida, cobrir el recorregut complet i respectar els participants, així com el personal auxiliar implicat en l’organització.

Article 9

Les classificacions de la cursa es publicaran al web a les 24h posteriors a la cursa. Posteriorment, es penjaran les fotos de la cursa a la pàgina de Facebook de l’esdeveniment.

Article 10

L’organització disposa d’un servei d’ambulàncies.

Article 11

Desqualificacions: el servei mèdic de la competició i el director tècnic estan facultats per desqualificar i retirar durant la prova:

  1. Qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic.
  2. Tot atleta que no realitza el recorregut complet.
  3. L’atleta que doblegui o manipuli la publicitat del dorsal.
  4. L’atleta que manifesti un comportament no esportiu o reiteri en protestes davant de l’organització al marge del que està estipulat en l’article 13 d’aquest reglament.

Article 12

Les reclamacions relatives a la classificació s’hauran de presentar per escrit al Comitè Organitzador dins de les 48 hores posteriors a la cursa.

Article 13

Els participants autoritzen als organitzadors de l’esdeveniment a l’enregistrament total o parcial de la seva participació, mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i les cedeixen per a la seva utilització divulgativa i/o informativa que l’organització consideri oportuna exercir, sense cap límit temporal.

Article 14

Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova són els designats per l’organització. Està totalment prohibit seguir els corredors en cotxe, moto o bicicleta, pel perill que això pot suposar per als atletes i els espectadors.

Article 15

L’organització es reserva el dret d’inscripció.

Article 16

L’atleta, pel simple fet de participar en aquesta prova, accepta aquest Reglament. La seva interpretació i tot això que no quedo expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora o el jutge àrbitre.